عکس های گوگوش

کنسرت شنبه شب به تاریخ میلادی ۷.۷.۷ در air canada center شهر تورنتو اجرا شد.

این همان سالنی بود که گوگوش اولین کنسرت بعد از انقلابش را اجرا کرد. در این کنسرت مهرداد آسمانی چند (۳) ترانه مشترک با گوگوش و چند ترانه تک اجرا کرد.

رهبر ارکسترگوگوش andy g بوده و کلا کنسرت به دو بخش ۱۴ آهنگه تقسیم شد. کنسرت ساعت ۸ شب آغاز و ساعت یازده و نیم شب به پایان رسید.کنسرت شنبه شب به تاریخ میلادی ۷.۷.۷ در air canada center شهر تورنتو اجرا شد.

این همان سالنی بود که گوگوش اولین کنسرت بعد از انقلابش را اجرا کرد. در این کنسرت مهرداد آسمانی چند (۳) ترانه مشترک با گوگوش و چند ترانه تک اجرا کرد.

رهبر ارکسترگوگوش andy g بوده و کلا کنسرت به دو بخش ۱۴ آهنگه تقسیم شد. کنسرت ساعت ۸ شب آغاز و ساعت یازده و نیم شب به پایان رسید.

دوستان نظر یادتون نره